Kuvassa on Kaakkois-Suomen turvapuisto

Kaakkois-Suomen Turvapuisto

Turvallisuus on aktiivista yhteistyötä erilaisten vaarojen ja uhkien hallitsemiseksi. Kotkalaista turvallisuuskulttuuria, yhteistä ympäristöä ja osallistavaa toimintaa kehitetään harjoittavaa opetusmenetelmää hyödyntäen. Kaakkois-Suomen turvapuisto on tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitteluympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä.

Turvapuisto-toimintakonseptia kehitetään yhdessä Kotkan kaupungin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, alueen yritysten, järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa.

Kehitysyhteistyö on käynnistynyt joulukuussa 2018 yritystarpeesta luoda työturvallisuuden harjoitusympäristö. Kotkan kaupungin esityksestä maaliskuussa 2019 kehityshankkeen kärjeksi nostettiin kokonaisturvallisuus. Kokonaisturvallisuus on kotivaraa, kyberturvallisuutta, henkistä kriisinkestävyyttä, huoltovarmuutta ja varautumista. Kokonaisturvallisuus on kaikkea arjen turvallisuudesta, yritysten työturvallisuuteen ja maanpuolustukseen.

Kokonaisturvallisuuskärjen myötä Kaakkois-Suomen turvapuisto mahdollistaa ja tukee eri toiminnallisuuksia. Esimerkiksi Satamalogistiikan turvapuistoa edistetään Kantasataman satamavaraston konttikaupungilla ja kyberturvallisuutta erillisellä virtuaalisen satamalogistiikan turvapuiston konttilukkisimulaattorilla.

Konttikaupunki on merikontteihin perustuva mukautuva harjoitteluympäristö aidossa Kantasataman varastokuurissa. Aitous ja tilajoustavuus mahdollistavat niin viranomaisten, järjestöjen kuin yritysten yhteisharjoittelun, niin öljyntorjuntaharjoituksessa kuin Ruotsinlaivan autokantena tai droonien peliympäristönä.

Turvapuiston toiminnallisuudet ja kehittämisen painopisteet perustuvat Suomen strategisen johtamisen seuran 2018 palkitsemaan Kotkan kaupunkistrategiaan, Kymenlaakson alueen vahvuuksiin ja älykkään erikoistumisen strategiaan. Turvapuisto-toimintakonsepti on kokonaisturvallisuuden yhteiskehittämisen jatkumo. Yhteistyöjatkumoon perustuen Kotkan kaupunginvaltuusto on tehnyt Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamispäätöksen 24.1.2022.

Kaakkois-Suomen turvapuiston yhteyshenkilöt

TONI
VANHALA

kehitysjohtaja

Kotkan kaupunki, kehitysjohtaja, kaupunkikehitys ja viestintä, Kantasataman kehittäminen

Vesa
Minkkinen

toimitilainsinööri

Kotkan kaupunki, tekniset palvelut, toimitilahallinto, kuuri-toimitilan käyttösopimukset

TIINA
SALONEN

vt. toimitusjohtaja

Satama-Areena Oy, Palveluiden myynti ja tapahtumat

Mirja
Toikka

Vararehtori

Xamk, Satamalogistiikan turvapuiston ohjausryhmän puheenjohtaja

Anni
Lippo

Projektipäällikkö

Xamk, virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

Ville
Henttu

Tutkimusjohtaja

Xamk, logistiikka ja merenkulku

Jaa