Kaupunki on käynnistämässä Kantasatamaan prosessia, jossa haetaan alueelle uusia toimijoita ja ideoita avoimessa vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kesken. Tarkoituksena on muodostaa yhteisö joka jatkaa alueen kehittämistä ja ottaa mukaan myös
ruohonjuuritason toimijoita. Alueelle keskitetään toimintaa, joka hyödyntää olemassa olevaa infraa ja alueelle tulevaa tutkimusta ja osaamista. Tarkoituksena on kehittää uutta, kestävää arvoa tuottavaa toimintaa ja työtä. Kehitystyössä ovat mukana myös kansainväliset, koulutukseen liittyvät yhteistyökumppanit.

Kantasataman kehittämisen tiimoilta voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

  • Markku Hannonen, kaupunkisuunnittelujohtaja, p. 040 0760284
  • Terhi Lindholm, kehitysjohtaja, p. 040 670 8222
  • Vesa-Jukka Vornanen, tekninen johtaja, p. 040 648 3306
  • Tero Huusko, toimitilapäällikkö, p. 040 631 8132