Kantasataman laiturialueella sijaitsee satamakuurikaksikko. Sisarusrakennusten nimet ovat Itäsatama 4 ja 5 – Kantasatamaan saapuvan matkustajajunan tulosuunnasta numerojärjestyksessä lukien. Kaksi lähes hehtaarin kokoista satamavarastoa ovat Kantasataman historiaa ja uutta kulttuuria.

I-5 satamakuurin sisälle valmistuu 2023 HaminaKotka Satama Oy:n ja Kotkan kaupungin hankkeena risteilytoimintaa tukeva matkustajaterminaali. Satama-alueeseen kuuluvaa toimitilaa, tulli- ja rajatoimintaa tukee satamakuurin sisälle samaan aikaan valmistuva Kaakkois-Suomen Turvapuiston satamalogistiikan ja meriturvallisuuden tutkimus-, koulutus- ja harjoitustila.

Kaakkois-Suomen Turvapuisto on Kotkassa kaupungin hallinnoimien toimitilojen ja kiinteistöjen kokonaisuus. Tutkimus-, koulutus- ja harjoittelukäyttö perustuvat käyttöoikeussopimuksiin, joilla sovitaan käyttökustannuksista.

Kaupungin ydintoimintoja ja järjestelmiä tukeville ja osallisuutta lisääville yleishyödyllisille yhdistyksille myönnetään toimitila-avustusta valmiusharjoittelun vastikkeena. Kaupungin sopimusyhteyshenkilö on toimitilainsinööri.

Kaakkois-Suomen Turvapuisto toimii lakisääteisen yhteistoiminnan sekä uutta turvallisuuskulttuuria rakentavana palveluiden kehitysympäristönä. Toimintakonseptilla yhteensovitetaan paikallista ja alueellista turvallisuus- ja valmiussuunnittelua kansallisten odotusten mukaisesti.

 

Miksi jatkuvaa valmiusharjoittelua tarvitaan?

Kotkansaarella on kemikaaleja käyttävää teollisuutta ja Kantasatama sijaitsee sisälle suojautumisen velvoitealueella. Vuosittainen valmiusharjoittelu tarjoaa tapahtumaturvallisuuteen, tutkimukseen ja koulutukseen kestävän kilpailuedun.

Harjoitteluskenaariot ja koulutusteemat turvaavat asukkaiden palveluita, logistiikkaa, huoltovarmuutta ja tuottavat tarkoitusta varten uutta tutkittua tietoa. Tiedolla johtaminen perustuu voimakkaasti kasvavaan ja maailmaa yhdistävään datalähtöiseen toimintaan.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen perustuen Kaakkois-Suomen Turvapuiston missio on kokonaisturvallisuus ja kärki kyberturvallisuus.

 

Lisätietoja

Käyttösopimukset: Vesa Minkkinen, toimitilainsinööri
040 140 5686, etunimi.sukunimi@kotka.fi

Konseptikehitys: KTT Vesa-Jukka Vornanen, tekninen johtaja
040 648 3306, etunimi.sukunimi@kotka.fi

Turvallisuus luodaan uudelleen joka päivä. 

Liittyvät toimijat