Uusi kampus katsoo tulevaisuuteen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Kotkan uuden kampuksen sijoittuminen Kotkansaarelle on mahdollisuus olla kehittämässä Kantasatamaa yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Uusi sijainti keskustan ja rautatieaseman läheisyydessä tarjoavat monia etuja, esimerkiksi Xamkin saavutettavuus ja näkyvyys paranevat. Xamk näkyy ja on mukana vaikuttamassa kaupungin kehittämiseen.

Merikeskus Vellamon ja suunnitteilla olevan tapahtumakeskuksen läheisyys tarjoavat mahdollisuuksia tilojen yhteiskäyttöön. Kampukselle tulee liikuntasali, jota myös viereen rakennettava uusi tapahtumakeskus käyttää. Ravintolatilat puolestaan tulevat sijaitsemaan tapahtumakeskuksessa.

XAMk kampus - havainnekuva työskentelyparvelta


Näyttävä ja merellinen rakennus

Kotkan uusi kampus on näyttävä rakennus, jonka on suunnitellut työryhmä Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy.

Kotkan uuden kampuksen tunnusomaisimmat elementit ovat suomumaisesti metalliverhoillut suuret kattolappeet, jotka muodostavat rakennukselle leijuvan hahmon. Ensimmäinen kerros ja Vellamon suuntaan aukeava julkisivu on luonteeltaan läpinäkyvä, mikä esittelee rakennuksen monipuolista toimintaa ja elävöittää ympäröivää kaupunkitilaa.

Vinot kattolappeet muodostavat rakennukseen näyttävän aulatilan, johon sijoittuu kirjaston lisäksi monipuolisesti käytettävää opiskelutilaa. Rakennuksen katolle sijoittuu kattoterassi, josta avautuu näkymät merelle.  Rakennuksen koko on noin 16 000 brm2.

Kampus muuntuu tulevaisuuden tarpeisiin

Kampuksen suunnitelmissa on otettu erityisesti huomioon energiatehokkuus. Lähtökohtana hyvälle energiatehokkuudelle on kompakti rakennus, jonka tilat on tehokkaasti suunniteltu. Etelään avautuvia suuria lasipintoja vältetään ylikuumenemisen estämiseksi, ja lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa aurinkopaneeleita.

Keskeisenä tavoitteena on myös tilojen muuntojoustavuus. Jos opetuksen tavat muuttuvat tulevaisuudessa, uudella kampuksella on mahdollista tehdä uudenlaisia tilaratkaisuja.

Keskiössä oppiminen

Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota oppimisympäristöihin. Uusi kampus tarjoaa moderneja tapoja opettaa ja opiskella, esimerkiksi erilaisia simulaatioympäristöjä ja erilaisia laboratorioita.

Liittyvät toimijat