Turvallisuus on aktiivista ja jatkuvasti kehittyvää yhteistoimintaa, joka kuuluu kaikille. Kotkaan luodaan turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä. Turvapuistoa kehitetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kotkan kaupungin, alueen yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Kehitystyö on käynnistynyt yritystarpeesta luoda työturvallisuuden harjoitusympäristö turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun. Turvapuiston toiminnallisuus ja kehittämisen painopisteet perustuvat Kymenlaakson alueen vahvuuksiin ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Turvapuiston kehittämiseen on perustettu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka. Turvapuiston toiminnalliseen kehittämiseen haetaan mukaan alueen yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Turvapuiston kehittämiseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hankkeelle toteutusajalle 1.3.2020-30.6.2022. Rahoituksen avulla luodaan turvapuiston toimijaverkosto ja toimintakonsepti sekä virtuaalista sisältöä turvapuiston toimintaan.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö

Mirja Toikka

Vararehtori

Turvapuisto ohjausryhmän puheenjohtaja

044 702 8372

mirja.toikka@xamk.fi

Anni Lippo

Projektipäällikkö

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

044 702 8213

anni.lippo@xamk.fi

Ville Henttu

Tutkimusjohtaja

Logistiikka ja merenkulku

044 702 8522

ville.henttu@xamk.fi