Kotkan Energia toteuttaa uudenlaisen energiakeskuksen Kantasatamaan

Kotkan Kantasatamaan rakentuvassa tapahtumakeskuksessa ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun XAMKin uudella kampuksella toteutetaan aivan uudenlainen energiakonsepti, Kantasataman Energiakeskus.
Normaalitapauksessa kummassakin rakennuksessa olisi omat erilliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisunsa. Näiden sijaan Kotkan Energia toimittaa alueelle yhteisen lämmitys- ja jäähdytyskokonaisuuden, missä energiavirtoja voidaan siirtää älykkäästi rakennuksesta ja paikasta toiseen, joka lisää ratkaisun energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Korttelitason yhteistyöllä uudenlaista energiatehokkuutta

Tapahtumakeskuksen ja XAMKin kampuksen sekä mahdollisesti tulevaisuudessa myös alueelle sijoittuvan hotellin muodostamassa kokonaisuudessa hyödynnetään jäähdytyksestä syntyvien hukkalämpöjen lisäksi maalämpöä niin, että järjestelmä toimii hybridijärjestelmänä rinnan kaukolämmön kanssa.
Maalämpökaivoja voidaan käyttää myös energiavarastoina, missä on mahdollista varastoida etenkin kesäkuukausien ylijäämälämpöä.

Energiakeskusratkaisussa investoinnin tekee Kotkan Energia, joka toimittaa lämpöä ja jäähdytystä palveluna asiakkaille. Asiakkaiden ei tarvitse itse investoida järjestelmään, vaan he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.
Investoinnin suuruus Kotkan Energialle on noin 2,9 miljoonaa euroa. Energianratkaisut on turvattu 20 vuodeksi pitkillä palvelusopimuksilla, jotka sisältävät investoinnin lisäksi myös laitteiden huolto- ja päivystyspalvelut.