Ensimmäinen Turvallinen Kaakko -tapahtuma täytti odotukset

Kaakkois-Suomen turvapuisto avattiin onnistuneesti torstaina 27. huhtikuuta Turvallinen Kaakko -tapahtumassa. Koko tapahtumakokonaisuus oli onnistunut, vaikka sää ei suosinutkaan osittain ulkotiloissa järjestettyä tapahtumaa. Iltapäivän sade vaikutti kävijämäärään, mutta paikalle saapuneilta saatu palaute oli positiivista.

Aamupäivän aikana turvallisuusasioihin tutustuivat Kotkan 8. luokkien oppilaat ja lukioiden 2. luokan opiskelijat. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin ja viranomaisten rasteilla tutustuttiin mm. logistiikka-alan työturvallisuusriskeihin, kyberturvallisuusasioihin ja paloturvallisuuteen.

Iltapäivällä nähdyt viranomaisten näytökset, toiminta onnettomuuspaikalla, meripelastusnäytös, elvytysnäytös ja sotilaspoliisien toimintanäytös olivat vaikuttavia. Avajaispuheessa Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoi Turvapuiston syntyhistoriasta ja idean kehittymisestä vuodesta 2018 alkaen tähän päivään. Tervehdyspuheenvuorossa sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä painotti ennalta estävää toimintaa ja varhaisen puuttumisen tärkeyttä sekä kriisien vaikutusten tunnistamista eri väestönosille.

Turvallinen Kaakko -tapahtuma on tarkoitus toteuttaa jatkossa vuosittain. 

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana olivat myös viranomaiset ja järjestöt: Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.

Kaakkois-Suomen turvapuisto on Suomen ainutlaatuisin ympäristö turvallisuuskouluttautumiselle ja -harjoittelulle Kotkassa. Kantasataman kuuri I-5:n lisäksi Turvapuisto sisältää mm. satamalogistiikan virtuaalisen testausympäristön, jossa voidaan harjoitella ja havainnollistaa satama-alueen turvallisuuteen liittyviä toimintoja. Tutkimusympäristö kattaa muun muassa HaminaKotka Sataman, Kotkan kansallisen kaupunkipuiston sekä Suomen ainoan öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaan Sunilassa. 

Turvapuiston asiantuntemus syventyy toukokuun alussa, kun Xamkin, Aalto-yliopiston ja Kotkan kaupungin yhteinen kyberturvallisuuden työelämäprofessori Mikko Kiviharju aloittaa uudessa tehtävässään.

Kaakkois-Suomen turvapuiston perustaminen on Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti osa kaupungin kehittämistä kokonaisturvallisuuden kärkikaupungiksi. Lisäksi Turvapuiston toiminta tukee kaupungin lakisääteistä varautumista erilaisia riskejä ja uhkia vastaan. 

Kuvia tapahtumista löytyy Kotkan kuvapankista