Kairoon uusi ravintoloitsija

Kotkan Satamakadulla sijaitsevaan ravintola Kairoon on saatu uusi ravintoloitsija.

Kairon kiinteistön omistava kaupunki on tehnyt ravintolan toiminnasta sopimuksen kotkalaisten ravintoloitsijoiden, Miika Porkan ja Sami Haurun kanssa.

Porkan ja Haurun esittämä liiketoiminta-ajatus ja tavoitteet Kairon toiminnan kehittämisen suhteen  vastasivat parhaiten valintatyöryhmän määrittämiin tavoitteisiin. Yrittäjät ovat esittäneet hyväksyttävän liiketoimintasuunnitelman sekä vuosivuokran.

Ravintola Kairon rakennukset ja piha-alueet terasseineen vuokrataan Porkan ja Haurun perustettavalle yhtiölle siten, että vuokrasuhteen kesto on 1.6.2023–31.5.2026.

Vuokrasuhteen mahdollisesta jatkamisesta 31.5.2026 jälkeen sovitaan osapuolten kesken määräaikaisen sopimuskauden aikana.

Vaikka vuokrasopimus kaupungin ja uuden ravintoloitsijan välillä alkaa vasta 1. kesäkuuta 2023, ravintoloitsija hoitaa jo tulevan kevään aikana Kairossa mm. kaupunginteatterin esitysten tarjoilua.

Vuokralainen vastaa Kairon tilojen ja terassialueiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä kaikista toimintansa edellyttämistä kustannuksista. Muiden kiinteistöön liittyvien ulko-alueiden kunnossapidosta sovitaan erikseen.

Kotkan kaupunki järjesti yrittäjähaun ravintola Kairon uuden ravintoloitsijan löytämiseksi keväällä 2022. Määräaikaan mennessä ravintoloitsijahakuun ilmoittautui kuusi eri tahoa.

Hakijoiden liiketoiminta-ajatusta ja Kairon tulevaa käyttöä selvitettiin ravintoloitsijakandidaattien tekemien ehdotusten pohjalta. Ehdotusten pohjalta järjestettiin valittujen kanssa erilliset haastattelut, joihin kaupungin puolelta osallistui kaupungin virkamiehistä koottu työryhmä.