Merikeskus
Vellamo

Merikeskus Vellamossa kotiaan pitävät Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo, Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museokauppa Plootu ja ravintola Laakonki.

Kesäaikaan Vellamon katolla voi kävellä aina korkeimmalle kohdalle asti, mistä avautuvat laajat näkymät kaupungin ja meren suuntaan. Murtuvaa aallonharjaa muistuttavan kattorakennelman alta löytyy suojaisaa tilaa niin maiseman ihailijoille, konserttiyleisölle kuin eväsretkeläisillekin.

Merikeskus Vellamo

Tornatorintie 99, 48100 KOTKA

040 350 0497
info@merikeskusvellamo.fi

Merikeskus
Vellamo

Vellamo on ensimmäinen ns. wau-arkkitehtuuria edustava rakennus Kantasatamassa. Se perustuu vuonna 2004 Suomen Merimuseosta järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ja avautui yleisölle 11.7.2008.

Meriturvallisuuden ja
-liikenteen
tutkimus­laitos

Merikotka on kansainvälinen tutkimuskeskus Merikotka-tutkimuskeskuksessa tehdään monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi. Merikotkalla on laaja, koko maailman kattava yhteistyöverkosto.

Jaa