Satamakuurit
I-4 ja I-5

Kantasataman laiturialueen satamakuurikaksikko

Sisarusrakennusten nimet ovat Itäsatama 4 ja Itäsatama 5 Kantasatamaan saapuvan matkustajajunan tulosuunnasta numerojärjestyksessä lukien. Kaksi lähes hehtaarin kokoista satamavarastoa ovat Kantasataman historiaa ja uutta kulttuuria.

I-5 satamakuurin sisälle valmistui huhtikuussa 2022 HaminaKotka Satama Oy:n ja Kotkan kaupungin rakennuttamana risteily- ja reittiliikennetoimintaa tukeva matkustajaterminaali.

Kantasataman toiminnallisuutta, satama-aluetta ja -liikennettä sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintaa tukee lisäksi satamakuurin sisälle 2023 valmistunut Kaakkois-Suomen turvapuiston tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitustila, Konttikaupunki.

Satamakuurit
I-4 ja I-5

Itäsatama 5 -kuuri

040 120 8677
hanna.makela@kotka.fi

Käyttö-
sopimukset

Vesa Minkkinen

Toimitilainsinööri

040 140 5686
vesa.minkkinen@kotka.fi

Konsepti-
kehitys

Hanna Mäkelä

Turvallisuuspäällikkö

040 120 8677
hanna.makela@kotka.fi

Hamina-
Kotka
Satama Oy

HaminaKotka Satama koordinoi Kantasataman matkustajaterminaalin suurta infrastruktuurihanketta ja vastaa rakennustöiden suunnittelusta sekä toteutuksesta. Satama rakentaa matkustaja- ja rahtiterminaalin vaatiman satamainfrastruktuurin, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan lähtöselvityksen sekä tarjoaa puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille.

Kaakkois-
Suomen
Turvapuisto

Kaakkois-Suomen turvapuisto on tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitteluympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä.

Jaa