Satamakuurit
I-4 ja I-5

Kantasataman laiturialueella sijaitsee satamakuurikaksikko

Sisarusrakennusten nimet ovat Itäsatama 4 ja 5 – Kantasatamaan saapuvan matkustajajunan tulosuunnasta numerojärjestyksessä lukien. Kaksi lähes hehtaarin kokoista satamavarastoa ovat Kantasataman historiaa ja uutta kulttuuria.

I-5 satamakuurin sisälle valmistui huhtikuussa 2022 HaminaKotka Satama Oy:n ja Kotkan kaupungin rakennuttamana risteily- ja reittiliikennetoimintaa tukeva matkustajaterminaali. Kantasataman toiminnallisuutta, satama-aluetta ja -liikennettä sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintaa tukee lisäksi satamakuurin sisälle 2023 valmistuva Kaakkois-Suomen turvapuiston satamalogistiikan ja meriturvallisuuden tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitustila, Konttikaupunki.

Kaakkois-Suomen Turvapuisto on Kotkassa kaupungin hallinnoimien toimitilojen ja kiinteistöjen kokonaisuus. Tutkimus-, koulutus- ja harjoittelukäyttö perustuvat käyttöoikeussopimuksiin, joilla sovitaan käyttökustannuksista.

Kaupungin ydintoimintoja ja järjestelmiä tukeville ja osallisuutta lisääville yleishyödyllisille yhdistyksille myönnetään toimitila-avustusta valmiusharjoittelun vastikkeena. Kaupungin sopimusyhteyshenkilö on toimitilainsinööri.

Kaakkois-Suomen Turvapuisto toimii lakisääteisen yhteistoiminnan sekä uutta turvallisuuskulttuuria rakentavana palveluiden kehitysympäristönä. Toimintakonseptilla yhteensovitetaan paikallista ja alueellista turvallisuus- ja valmiussuunnittelua kansallisten odotusten mukaisesti.

Satamakuurit
I-4 ja I-5

Itäsatama 5 -kuuri

040 648 3306
vesa-jukka.vornanen@kotka.fi

Miksi jatkuvaa valmiusharjoittelua tarvitaan?

Kymenlaaksossa sijaitsee 40 % Suomen SEVESO-kohteista. Kotkassa sijaitsee Suomen suurin yleissatama ja konttisatama. Kaupunki useine satamineen on merkittävä osa Euroopan TEN-T ydinverkkoa. E18-moottoritie kulkee Turun ja Helsingin kaupunkisolmukohtien sekä Kotkan kautta EU:n itärajalle. Kotkassa Valtatie 15:llä rekkaliikenne on yli 2000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja liikenteen ennustettu kasvu 80 % seuraavan 10 vuoden aikana. Mussalon satamaan ja satamasta lähtee 1300 junanvaunua vuorokaudessa. Kotkan keskustassa, Kotkansaarella on kemikaaleja käyttävää teollisuutta ja Kantasatama sijaitsee SEVESO-harjoittelun velvoitealueella. Jatkuva valmiusharjoittelu tarjoaa tapahtumaturvallisuuteen, tutkimukseen ja koulutukseen kestävän kilpailuedun.

Harjoitteluskenaariot ja koulutusteemat turvaavat niin asukkaiden palveluita kuin kansallista logistiikkaa, sen huoltovarmuutta ja tuottavat SEVESO-prosessin parempaan hallintaan uutta tutkittua tietoa. Tiedolla johtaminen perustuu voimakkaasti kasvavaan ja maailmaa yhdistävään datalähtöiseen toimintaan.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen perustuen Kaakkois-Suomen turvapuiston missio on kokonaisturvallisuus ja kärki kyberturvallisuus.

Käyttö-
sopimukset

Vesa Minkkinen

Toimitilainsinööri

040 140 5686
vesa.minkkinen@kotka.fi

Konsepti-
kehitys

Vesa-Jukka Vornanen

Tekninen johtaja

040 648 3306
vesa-jukka.vornanen@kotka.fi

Hamina-
Kotka
Satama Oy

HaminaKotka Satama koordinoi Kantasataman matkustajaterminaalin suurta infrastruktuurihanketta ja vastaa rakennustöiden suunnittelusta sekä toteutuksesta. Satama rakentaa matkustaja- ja rahtiterminaalin vaatiman satamainfrastruktuurin, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan lähtöselvityksen sekä tarjoaa puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille.

Kaakkois-
Suomen
Turvapuisto

Kaakkois-Suomen turvapuisto on tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitteluympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä.

Jaa