XAMK

Xamk on vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakoulu. Yhdessä elinkeinoelämän, korkeakoulukumppaneidemme ja omistajakaupunkiemme kanssa luomme Kaakkois-Suomeen uutta työtä ja osaamista ja vaikutamme näin positiivisesti väestökehitykseen.

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen

Xamkin tarjoama korkeakoulutus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta edistävät Kaakkois-Suomen elinvoimaa. Kiinnostavat koulutukset vetävät opiskelijoita Suomesta ja eri puolelta maailmaa alueelle ja suuri osa heistä myös jää tänne asumaan ja töihin. Opiskelijat ovat jo opintojen aikana kehittämässä elinkeinoelämää koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta.

Tutustu Xamkin aluevaikuttavuuteen Kotkassa!

Asiantuntijapalveluja yrityksille

Muuttuva elinkeinoelämä tarvitsee myös yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua. Kasvuyrittäjyyden ja uuden yritystoiminnan edistäminen ovat yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentren toiminnan ytimessä. Xentre tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita, opiskelijayhteistyötä sekä yhteistyö- ja kokeiluympäristöjä.

Lue lisää palveluista yrittäjille!

Kohti kestävämpää huomista

Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminta on Suomen ammattikorkeakouluista laajinta ja sen tavoitteena on rakentaa alueelle tulevaisuuden menestystekijöitä ja tukea vihreää siirtymää. Tutkimus suuntautuu suoraan alueen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan kehittämiseen.

Kotkassa Xamk tekee merkittävää tutkimustyötä erityisesti logistiikan ja merenkulun aloilla. Xamk on myös yksi päätoimijoista Kaakkois-Suomen turvapuistossa, joka on Euroopankin mittakaavassa harvinainen satamalogistiikan työturvallisuuden koulutus- ja harjoitteluympäristö. Logistiikan tutkimusyksikkö NELI  keskittyy vähäpäästöiseen tulevaisuuden ilmaliikenteeseen tutkimuskohteinaan mm. ilmailun digitalisaatio, dronet ja ilmatilan hallinta.

Erinomainen esimerkki koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöstä on merenkulun osaamiskeskittymä, jonka muodostavat Xamk, Ekami ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka.

Kotkan kampukselta löytyy myös betonitutkimukseen erikoistunut ja rakentamisen kiertotaloutta edistävä KymiLabs. FINASin akkreditoiman betonitestaus- ja päästömittauslaboratorion erikoisosaamista ovat betonin lujuus- ja pakkasenkestävyystestit sekä teollisuuden ja laivojen päästömittaukset.

Kotkan kampuksella on monia muitakin tutkimuskohteita, esimerkiksi hallittava ja käyttäjäystävällinen kyberturvallisuus.
Tutustu Xamkin monipuoliseen TKI-toimintaan!

Monialaista korkeakoulutusta Kotkassa

Kotkan kampuksella opiskelee yhteensä yli 3000 tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, merenkulun ja logistiikan sekä pelialan ja ICT:n tulevaa ammattilaista.

Vuosittain kampukselta valmistuu yhteensä noin 450 AMK-tutkinnon ja noin 50 ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta. Hyvinvoinnin alan koulutuksista valmistuvia on vuosittain 260 ja tekniikan alalta valmistuvia noin 200.

Erinomainen esimerkki koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöstä on merenkulun osaamiskeskittymä, jonka muodostavat Xamk, Ekami ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka.

Lue lisää Kotkassa tarjottavista tutkintokoulutuksista!

Pulse on tarkoitettu kaikille tiedonhaluisille

Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa eli Xamk Pulsessa tarjolla on tutkintokoulutusta lyhyempiä opintoja. Näiden opintojen laajuus ja kesto vaihtelee. Tarjolla on niin yksittäisiä, muutaman opintopisteen opintojaksoja, korkeakouludiplomeja ja osaajakoulutuksia, väyläopintoja 2. asteen ammatillista tutkintoa opiskeleville ja lukiolaisille sekä polkuopintoja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Xamk Pulse avoin AMK & Xamk Pulse täydennyskoulutus

Xamk

  • 4 kampusta: Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna
  • yli 900 työntekijää
  • yli 11000 tutkinto-opiskelijaa
  • 50 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta
  • 33 YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta
  • 88 miljoonaa €, liikevaihto

Kotkan kampus

  • noin 3100 opiskelijaa
  • noin 220 työntekijää
Jaa