Kantasataman projektit etenevät suunnitelmien mukaan

Kotkan Tapahtumakeskuksen ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n eli Xamkin uuden kampuksen suunnittelu Kantasataman sydämeen jatkuu maailman poikkeustilanteesta huolimatta. Rakennusprojekteissa on otettu askeleet eteenpäin ja siirrytty seuraaviin suunnitteluvaiheisiin. Merikeskus Vellamon kainaloon sijoittuvien Kampuskorttelin rakennusten suunnittelussa katsotaan tulevaisuuteen.

Merikeskus Vellamon ja Kotkan kantakaupungin väliin sijoittuvat rakennukset toistavat arkkitehtuurissaan satamakaupungeille tuttuja elementtejä. Xamkin kampussuunnitelman ulkomuodon ideat tulevat rautatieasemien ja satamarakennusten suurista katto- ja katosmuodoista. Puurakenteisen tapahtumakeskuksen hillitty, pehmeä ja silti vaikuttava arkkitehtuuri on puolestaan sukua sataman halleille, konteille ja puulaivoille. Tapahtumakeskuksessa tullaan käyttämään puuta materiaalina kokonaisvaltaisesti rakenteista sisäosiin saakka. Puusisusta suojaa sinkkinen kuori ja katon rakenteessa tullaan toteuttamaan pohjoismaiden suurin roikkuva puurakenne.

Kotkan vanhimpaan satamaan nousevat rakennukset edustavat merellisen ympäristön huomioivaa nykyaikaista arkkitehtuuria. Molempien rakennusten sisätilat on suunniteltu muunneltaviksi. ALA Arkkitehtien suunnitteleman tapahtumakeskuksen ydin, valtava puuntuoksuinen sali, voidaan jakaa useisiin erikokoisiin osiin erilaisten tapahtumien mukaan. Arkkitehdit NRT:n ja AOR Arkkitehtien suunnitteleman Kampusrakennuksen tiloissa on monipuolisesti erilaisiin opiskelun tilanteisiin soveltuvia tiloja ja rakennus suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi.

Ilmaisenergiaa ja kestävää suunnittelua

Kotkan kantasataman ympäristöohjelman mukaisesti koko alueen toteutuksessa tulee laaja-alaisesti arvioida ekotehokkaita ratkaisuja sekä edistää vähähiilistä rakentamista ja kestäviä energiaratkaisuja.
Kantasataman alueelle tavoitellaan korkean tason kestävän aluesuunnittelun BREEAM Communities- sertifikaattia. Tapahtumakeskus suunnitellaan ja toteutetaan BREEAM -ohjeistuksen ”Very good” -tason mukaisesti ja Xamkin kampusrakennushankkeessa tavoitteeksi on määritelty suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen korkein taso.

Rakennusten suunnittelussa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen: molempien rakennusten kantavien rakenteiden suunniteltu käyttöikä on vähintään 150 vuotta. Kantasatamaan rakennetaan rakenteiltaan, energiaratkaisuiltaan sekä materiaaleiltaan kestäviä rakennuksia. Molemmissa rakennuksissa tullaan hyödyntämään aurinkovoimaa ja rakennuksien katoille sijoitetaan aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelit lisäävät myös yleisesti rakennusten huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Xamkin kampuksen etelään suuntaava kattopinta integroidaan täyteen aurinkopaneeleita, jolloin koko rakennuksen kattoa voi ajatella suurena ilmaisenergian kerääjänä.

Aluetta rakennetaan yhteistyössä

Rakennusten mukana Kantasatamalle rakentuu myös uusi identiteetti. Tavoitteena on luoda paikka, joka houkuttelee ihmisiä Kotkaan ja josta kotkalaiset voivat olla ylpeitä. Kantasatamaan nyt rakennettava tapahtumakeskuksen, kampuksen ja erillisenä hankkeena kehitettävän hotellin yhdistelmä on Suomessa ainutlaatuinen kokonaisuus. Kantasataman uusi alue nivoutuu toiminnallisesti ja liikenteellisesti yhteen osaksi kasvavaa keskustaa ja Kotkansaaren kantakaupunkia.

Myös alueen rakennushankkeita on nivottu yhteen aktiivisella yhteistyöllä. Tapahtumakeskuksen, Xamkin kampuksen ja alueelle mahdollisesti rakennettavan hotellin toiminnot liitetään sisäyhteydellä toisiinsa ja tapahtumakeskuksen aulatilan ravintola tulee palvelemaan kaikkien rakennusten käyttäjiä. Yhteistyössä on suunniteltu myös kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja erilaisten tilojen yhteiskäytössä.

Yksi merkityksellisimmistä yhteistyön tuloksista on rakennuksille yhteiseksi rakennettava energiakeskus, joka mahdollistaa kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysenergian ristiin hyödyntämisen, lisäten rakennusten energiatehokkuutta.

LISÄTIETOJA PROJEKTEISTA ANTAVAT:

Backstaff Oy
projektipäällikkö

Aleksi Sallinen
aleksi.sallinen@kotka.fi
040 144 0414

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori

Tero Tallinen
tero.tallinen@xamk.fi
044 702 8220