Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaali on valmis

Kesäkuussa 2019 käynnistynyt Kotkan Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittämishanke KOTKA PAX valmistuu 31.8.
Varastohalliin rakennetut tulli- ja rajatarkastustilat valmistuivat keväällä, ja kesän aikana saatiin päätökseen myös ulkotyöt, kuten viemäröinnit, asfaltoinnit ja tiemerkinnät.

Hankkeessa alun perin tavoiteltu säännöllinen matkustajalaivayhteys Pietariin ei muuttuneen maailmantilanteen vuoksi ole enää suunnitelmissa, mutta terminaali on jo tämän kesän aikana palvellut kansainvälisiä risteilyaluksia ja uusia mahdollisuuksia terminaalin hyödyntämiseen kehitetään aktiivisesti.
HaminaKotka Satama Oy on toiminut projektin päätoteuttajana ja muina projektikumppaneina ovat olleet Tulli ja Rajavartiolaitos. Euroopan Unioni on osarahoittanut hanketta 2 miljoonalla eurolla.
Kuva: HaminaKotka Satama Oy.