Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on monialainen, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa toimiva korkeakoulu. Kampukset sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Xamkissa on lähes 10 000 opiskelijaa ja noin 800 työntekijää.

Xamk edistää Kaakkois-Suomen hyvinvointia

Kotkan Kantasatamaan rakennettavalla uudella kampuksella Xamk tarjoaa sekä koulutusta että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Näiden avulla Xamk toteuttaa kolmatta perustehtäväänsä – aluevaikuttavuutta – edistäen toiminta-alueensa hyvinvointia ja menestystä.

Kantasatamaan merenkulun koulutuksen osaamiskeskittymä

Erinomainen esimerkki uuden kampuksen tarjoamista mahdollisuuksista on merenkulun koulutuksen osaamiskeskittymän syntyminen Kotkan Kantasatamaan. Sen muodostavat Xamkin merenkulkualan koulutus ja tutkimus, Ekamin merenkulkualan koulutus ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka. Xamk, Ekami ja Merikotka ovat jo sopineet tilojen yhteiskäytöstä ja suunnitelleet niitä yhdessä.

Korkeakouluopintoja Kotkassa

Kotkan kampukselta valmistuu ensihoitajia, insinöörejä, merikapteeneja, naprapaatteja, restonomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja tradenomeja. Näiden ammattikorkeakoulututkintojen lisäksi tarjolla on ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Vaihtoehtona ovat myös Double Degree -tutkinnot, jolloin osa opinnoista suoritetaan Xamkissa ja osa partnerikorkeakoulussa ulkomailla.

Tutkintokoulutuksen lisäksi Xamk toteuttaa monipuolisesti täydennyskoulutusta ja erikoistumiskoulutuksia. Avoimen AMK:n opinnot ovat avoimia kaikille. Suorittamalla polkuopintoja avoimessa AMK:ssa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin. Lisätietoa koulutuksista Xamkin verkkosivuilla.

Vahvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa

Kotkan kampuksella tki-asiantuntijamme työskentelevät muun muassa logistiikkaan ja merenkulkuun sekä kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja yrittäjyyteen liittyvien kysymysten parissa.

Tarjoamme KymiLabs-yksikössämme mm. päästömittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalveluja yrityksille. NELI – North European Logistics Institute -tutkimusyksikkö on aktiivinen logistiikan ja merenkulun kehittäjä, joka toimii linkkinä yritysten ja opetuksen välillä.

Kotkaan on rakentumassa myös öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö, joka toimii yhteisenä alustana Xamkin öljyntorjunnan tutkimukselle ja koulutukselle. Tutustu Xamkin laajaan tki-toimintaan.