Turvallinen Kaakko -turvallisuustapahtuma avaa Kaakkois-Suomen turvapuiston toiminnan

Kaakkois-Suomen turvapuisto avaa ovensa yleisölle torstaina 27. huhtikuuta klo 14–18 Kotkan Kantasatamassa kuuri I-5:ssä. Turvallinen Kaakko -turvallisuustapahtumassa vietetään Turvapuiston avajaisia sekä esitellään laajasti turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana ovat myös viranomaiset ja järjestöt Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.

Ennen kaikille avointa tapahtumaa Kotkan 8. luokkien oppilaat ja lukioiden 2. luokan opiskelijat pääsevät tutustumaan Turvapuistoon ja kouluttautumaan Ekamin, Xamkin sekä viranomaisten rasteilla.
Kaikille avoimessa klo 14 alkavassa tapahtumassa on luvassa erilaisten turvallisuusrastien lisäksi toimintanäytöksiä ja mahdollisuus tutustua koululaiva Merikarhuun. Avajaispuhe kuullaan klo 17.30.

Idea tapahtumasta syntyi Xamkissa ja monialaisesta turvallisuustapahtumasta on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva.
“Turvallinen Kaakko –tapahtuman projektinhallinnasta vastannut Osuuskunta Ryntötyö on asiantuntemuksella rakentanut tapahtuman, joka tulee vahvistamaan niin opiskelijoiden kuin muiden osallistujien turvallisuusosaamista ja parhaimmillaan myös turvallisuuden tunnetta”, kertoo Xamkin vararehtori ja varatoimitusjohtaja Mirja Toikka.

Ainutlaatuinen ympäristö turvallisuuskouluttautumiselle ja -harjoittelulle

Kaakkois-Suomen turvapuisto on Suomen ainutlaatuisin ympäristö turvallisuuskouluttautumiselle ja -harjoittelulle. Kantasataman kuuri I-5:n lisäksi Turvapuisto sisältää mm. satamalogistiikan virtuaalisen testausympäristön, jossa voidaan harjoitella ja havainnollistaa satama-alueen turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

Turvapuiston tutkimusympäristö kattaa muun muassa HaminaKotka Sataman, Kotkan kansallisen kaupunkipuiston sekä Suomen ainoan öljyntorjunnan tutkimus- ja testausaltaan Sunilassa. Toiminnan pääkohderyhminä ovat viranomaiset, HaminaKotka Satamassa toimivat yritykset työntekijöineen, Kotkan kaupunki, kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen keskittyvät järjestöt, ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Turvapuiston asiantuntemus syventyy toukokuun alussa, kun Xamkin, Aalto-yliopiston ja Kotkan kaupungin yhteinen kyberturvallisuuden työelämäprofessori Mikko Kiviharju aloittaa uudessa tehtävässään.

Kaakkois-Suomen turvapuiston perustaminen on Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti osa kaupungin kehittämistä kokonaisturvallisuuden kärkikaupungiksi. Lisäksi Turvapuiston toiminta tukee kaupungin lakisääteistä varautumista erilaisia riskejä ja uhkia vastaan.

Lisätiedot tapahtumasta: Kaakkois-Suomen Turvapuisto