Xamk ja Ekami hankkivat merkittävän merenkulun simulaatioympäristön Wärtsilä Voyagelta

Xamkin ja Ekamin tilaaman merenkulun simulaattorin mallinnuskuva

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ovat tehneet hankintasopimuksen Wärtsilä Voyage Sweden AB:n kanssa merenkulun simulaatio-oppimisympäristön toteuttamisesta. Oppimisympäristöstä tulee Pohjois-Euroopan monipuolisin ja suurimpien joukkoon kuuluva merenkulun simulaattorikeskus. Simulaatioympäristö sijoittuu Xamkin uudelle kampukselle Kotkan Kantasatamaan, johon myös osa Ekamin merenkulun koulutuksesta tulee siirtymään. Uusi kampus otetaan käyttöön syksyllä 2024.   Hankinnan investointiosuuden arvo on noin […]

Xamkin uusi Kotkan kampus on energiatehokas  ja käyttöikä 150 vuotta!

Viiden tähden luokitus merkitsisi käytännössä sitä, että kampuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa huomioidaan ympäristövastuullisuus koko rakennuksen elinkaaren ajalle. Rakenteen suunniteltu käyttöikä on 150 vuotta, kun se tavanomaisissa rakennuksissa on vähintään 50 vuotta ja merkittävissä arvorakennuksissa vähintään 100 vuotta.  Suunnittelukäyttöikä tarkoittaa rakennushankkeessa määritettyä käyttöikävaatimusta. Käyttöikä on oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta käytetään aiottuun tarkoitukseensa ennakoiduin kunnossapitotoimenpitein, mutta […]

Xamkin uudelle kampukselle ja tapahtumakeskukselle rakennusluvat

Kotkan ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 19.11. rakennusluvat tapahtumakeskukselle ja Xamkin uudelle kampusrakennukselle, jotka rakentuvat Kotkansaarelle Kantasatamaan. Ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvan Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle, joka rakennuttaa uuden kampusrakennuksen. Tapahtumakeskuksen rakennuslupa myönnettiin Backstaff Oy:lle, joka vastaa tapahtumakeskuksen rakennuttamisesta. ”Usean vuoden suunnitelmallisen ja hyvän yhteistyön tulokset Kantasataman kehittämisessä alkavat näin konkretisoitua. Kotkan kaupungin kannalta on erinomaisen hieno asia, että […]