Toimijat

Täällä työskennellään, opitaan ja koetaan yhdessä. Tehdään tapahtumia, näyttelyitä ja tutkimusta. Koulutetaan ja harjoitellaan ja pidetään huolta siitä, että viihdytään.

Satama Areena
Kotkan tapahtuma-
keskus oy

Kotkan tapahtumakeskus Oy on tapahtumakeskus Satama Areenan myynnistä, markkinoinnista ja palveluista vastaava operaattoriyhtiö, jonka omistaa Kotkan kaupunki. 

Cursor Oy

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Cursorin omistavat alueen viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä seudun teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten – Saimaa Capital Oy, Stora Enso Oyj, DuPont Inc. (Danisco Sweeteners), Ahlström Capital Oy, Kymenlaakson Osuuspankki, Sampo Oyj ja Steveco Oy – kanssa.

Hamina-
Kotka
satama oy

Kotkan vanhimmassa satamaosassa käsitellään edelleen metsäteollisuuden tuotteita ja se toimii myös matkustaja- ja risteilyliikennesatamana. Kantasatamaan valmistui vuonna 2022 risteily- ja matkustajalaivaterminaali, joka palvelee tällä hetkellä kansainvälisiä risteilijäaluksia, mutta myös muita mahdollisuuksia terminaalin hyödyntämiseksi kehitetään jatkuvasti.

Kaakkois-
Suomen
turvapuisto

Turvallisuus on aktiivista yhteistyötä erilaisten vaarojen ja uhkien hallitsemiseksi. Kotkalaista turvallisuuskulttuuria, yhteistä ympäristöä ja osallistavaa toimintaa kehitetään harjoittavaa opetusmenetelmää hyödyntäen. Kaakkois-Suomen turvapuisto on tutkimus-, testaus-, koulutus- ja harjoitteluympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä.

Meriturval­li­suuden ja -liikenteen
tutkimus­keskus

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksessa (Merikotka) tehdään monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi. Merikotkalla on laaja, koko maailman kattava yhteistyöverkosto.

Merikeskus
Vellamo

Merikeskus Vellamon museot tarjoavat monipuolisia Suomen merihistoriaan sekä Kotkaan ja Kymenlaaksoon liittyviä näyttelyitä. Vellamossa kotiaan pitävät Suomen merimuseo, joka on osa Suomen kansallismuseota, Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo ja Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museokauppa Plootu sekä ravintola Laakonki.

Ekami
Kotkan­Haminan seudun koulutus­kuntayhtymä

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä. Alueen ammatillisen koulutuksen juuret ulottuvat kuitenkin reilusti yli sadan vuoden taakse.

Xamk
Kaakkois­Suomen ammatti­korkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on monialainen, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa toimiva korkeakoulu. Kampukset sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Xamkissa on noin 11 000 opiskelijaa ja yli 900 työntekijää.