Toimijat

Täällä työskennellään, opitaan ja koetaan yhdessä. Tehdään tapahtumia, näyttelyitä ja tutkimusta. Koulutetaan ja harjoitellaan ja pidetään huolta siitä, että viihdytään.

Satama Areena
Kotkan tapahtuma-
keskus oy

Satama Areena on ainutlaatuinen tapahtumien ja kohtaamisten keskus. Arkkitehtuuriltaan uniikin rakennuksen suojissa voidaan järjestää konsertteja, näyttelyitä, kokouksia, seminaareja, kongresseja, messuja, juhlia sekä urheilu- ja liikuntatapahtumia. Satama Areenalla toimii myös lounas- ja tapahtumaravintola Buugi.

Cursor Oy

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy vahvistaa seudun osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Cursorin omistavat alueen viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä seudun teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten – Saimaa Capital Oy, Stora Enso Oyj, DuPont Inc. (Danisco Sweeteners), Ahlström Capital Oy, Kymenlaakson Osuuspankki, Sampo Oyj ja Steveco Oy – kanssa.

Hamina-
Kotka
satama oy

HaminaKotka Satama Oy vastaa Kotka-Haminan seudun risteilyliiketoiminnan markkinoinnista, asiakkaista, tuotekehityksestä sekä koordinoinnista ja on viime vuosien ajan määrätietoisesti kehittänyt kansainvälistä risteilyliikennettä. HaminaKotka Satama koordinoi Kantasatamaan vuonna 2022 valmistuneen matkustajaterminaalin suurta infrastruktuurihanketta ja vastasi rakennustöiden suunnittelusta sekä toteutuksesta.

Merikotka
Meriturval-li­suuden ja liikenteen
tutkimus­keskus

Merikotka-tutkimuskeskuksessa tehdään monitieteistä ja soveltavaa tutkimusta meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi. Merikotkalla on laaja, koko maailman kattava yhteistyöverkosto.

Merikeskus
Vellamo

Merikeskus Vellamon museot tarjoavat monipuolisia Suomen merihistoriaan sekä Kotkaan ja Kymenlaaksoon liittyviä näyttelyitä. Vellamossa kotiaan pitävät Suomen merimuseo, joka on osa Suomen kansallismuseota, Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo ja Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museokauppa Plootu sekä ravintola Laakonki.

Virittäytymällä Vellamo-kanavalle voit uppoutua vähän syvemmälle Merikeskus Vellamon museoiden teemoihin. Löydät kiinnostavia ihmisiä. Pääset näyttelyiden ja kulissien taakse. Näet kaiken kaikkiaan vähän enemmän.

Ekami
Kotkan­Haminan seudun koulutus­kuntayhtymä

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä. Alueen ammatillisen koulutuksen juuret ulottuvat kuitenkin reilusti yli sadan vuoden taakse.

Xamk
Kaakkois­Suomen ammatti­korkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on monialainen, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa toimiva korkeakoulu. Yhdessä elinkeinoelämän, korkeakoulukumppaneiden ja omistajakaupunkien kanssa Xamk luo Kaakkois-Suomeen uutta työtä, osaamista ja elinvoimaa.

KOTKA
MILLS

MM Kotkamillsin tehdasalue sijaitsee Kantasataman naapurissa. Tehtaalla valmistetaan sahatavaraa, laminaattipaperia ja pakkauskartonkeja. MM Kotkamills hyödyntää Kantasataman kuureja varastona tuotannon tarvitsemille raaka-aineille, esimerkiksi sellulle.

Kuurit toimivat varastotilana myös joillekin rullaerille, ja investointiprojekteissa niitä käytetään toimittajien laite- ja puolivalmistevarastona. Kantasataman itälaituri toimii puuraaka-ainelastien kuten sahanpurulaivojen purkauspaikkana.

Tehtaan sijainti lähellä Kantasatamaa mahdollistaa sataman tilojen joustavan hyödyntämisen muuttuvissa tuotanto- ja investointitilanteissa.