Rakennukset

Raken­nukset

Arkkitehtoonisesti uniikit rakennukset ja historiaa huokuvat satamahallit luovat tilat ihmisten, kulttuurien ja maailmojen kohtaamisille ja uusien tarinoiden synnylle.

1879 perustettu Ravintola Kairo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä osa Kantasatamaa. Vaiherikkaan historiansa aikana Kairo on onnistunut säilyttämään asemansa tunnettuna suomalaisena merimieskapakkana vielä tänäkin päivänä. Kairo toimii edelleen merimieskapakkana, kaupunginteatterin näyttämönä ja keikkapaikkana.

18
79

20
08

Merikeskus Vellamossa kotiaan pitävät Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo, Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museokauppa Plootu ja ravintola Laakonki.

Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy pääsuunnittelijanaan arkkitehti, professori Ilmari Lahdelma. Vellamo avautui yleisölle kesällä 2008.

Kantasataman laiturialueella sijaitsee satamakuurikaksikko. Sisarusrakennusten nimet ovat Itäsatama 4 ja 5 – Kantasatamaan saapuvan matkustajajunan tulosuunnasta numerojärjestyksessä lukien. Kaksi lähes hehtaarin kokoista satamavarastoa ovat Kantasataman historiaa ja uutta kulttuuria.

20
23

20
23

Kesällä 2023 valmistunut Satama Areena on valtakunnallisesti vetovoimainen paikka monenlaisten tapahtumien järjestämiseen.

Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen Satama Areena on tehty ihmisille – se on suunniteltu olemaan avoin kaikille tapahtumille ja kaikille ihmisille. Tämän mahdollistavat rakennuksen muunneltavat, monipuoliset tilat ulkoalueineen ja palveluineen. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Kotkan uuden kampuksen sijoittuminen Kotkansaarelle on mahdollisuus olla kehittämässä Kantasatamaa yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Uusi sijainti keskustan ja rautatieaseman läheisyydessä tarjoavat monia etuja, esimerkiksi Xamkin saavutettavuus ja näkyvyys paranevat. Xamk näkyy ja on mukana vaikuttamassa kaupungin kehittämiseen.

20
24

20
2X

Tapahtumakeskus Satama Areenan yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi 150-250 huoneen hotelli. Hotellirakennus on yhteydessä Satama Areenaan (viereisessä kuvassa oikealla). Tarkemmat suunnitelmat täsmentyvät kun hotellioperaattori ja sijoittaja ovat löytyneet.

Rakennukset
kartalla