Raken­nukset aikaja­nalla

Arkkitehtoonisesti uniikit rakennukset ja historiaa huokuvat satamahallit luovat tilat ihmisten, kulttuurien ja maailmojen kohtaamisille ja uusien tarinoiden synnylle.

20
08

Merikeskus Vellamossa kotiaan pitävät Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, Merivartiomuseo, Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, museokauppa Plootu ja ravintola Laakonki.

Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy pääsuunnittelijanaan arkkitehti, professori Ilmari Lahdelma. Vellamo avautui yleisölle kesällä 2008.

Kantasataman laiturialueella sijaitsee satamakuurikaksikko. Sisarusrakennusten nimet ovat Itälaituri 4 ja 5 – Kantasatamaan saapuvan matkustajajunan tulosuunnasta numerojärjestyksessä lukien. Kaksi lähes hehtaarin kokoista satamavarastoa ovat Kantasataman historiaa ja uutta kulttuuria.

20
23

20
23

Kesällä 2023 valmistuva Satama Areena on valtakunnallisesti vetovoimainen paikka monenlaisten tapahtumien järjestämiseen.

Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen Satama Areena on tehty ihmisille – se on suunniteltu olemaan avoin kaikille tapahtumille ja kaikille ihmisille. Tämän mahdollistavat rakennuksen muunneltavat, monipuoliset tilat ulkoalueineen ja palveluineen. 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Kotkan uuden kampuksen sijoittuminen Kotkansaarelle on mahdollisuus olla kehittämässä Kantasatamaa yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Uusi sijainti keskustan ja rautatieaseman läheisyydessä tarjoavat monia etuja, esimerkiksi Xamkin saavutettavuus ja näkyvyys paranevat. Xamk näkyy ja on mukana vaikuttamassa kaupungin kehittämiseen.

20
24

20
2X

Tapahtumakeskus Satama Areenan yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi 150–250 huoneen hotelli.  Tarkemmat suunnitelmat täsmentyvät kun hotellioperaattori ja sijoittaja ovat löytyneet. Kantasataman alueelle on myös suunnitteilla yrityskeskus, joka tulisi tarjoamaan eri alojen aloittaville yrittäjille tiloja innovaatioita ja kehitystä tukevassa ympäristössä.

Tänä päivänä siellä opitaan huomisen työelämätaitoja. Luodaan tulevaisuuden ideoita. Opitaan menneestä. Koetaan uusia asioita. Ja kohdataan ihmisiä niin arjessa kuin juhlassa. Yhdessä. Tasavertaisina.

Sijoitu
kanta-
satamaan